Miejsca warte zobaczenia

Najciekawsze miejsca Racławic warte zobaczenia. Serdecznie zapraszamy do spaceru do naszej pięknej miejscowości.

WYBIERZ CO CHCESZ ZOBACZYĆ

Kościół parafialny

Sanktuarium Matki Boskiej Buszczeckiej znajduje się w centrum sołectwa, na tzw. „Szkolnym Wzgórzu”. Jest miejscem, w którym od 1945 roku znajduje się łaskami słynący obraz Madonny z Dzieciątkiem. Obraz został przywieziony tutaj z Kresów Wschodnich po II wojnie światowej. Początki racławickiego kościoła datuje się na XIV wiek i czasy panowania księcia Władysława Opolczyka.

Most kolejowy​

Wielki Most Kolejowy został zbudowany w 1904 roku. Wzniesiono go nad rzeką Osobłogą, na linii kolejowej Głubczyce-Racławice Śląskie. Most ma długość 130-metrów. Prawdopodobnie jest to najdłuższy jedno-przęsłowy most kolejowy w Polsce, a na pewno najwięk-szy most Ziemi Prudnickiej. Filary mostu oddalone są od siebie o 85-metrów. Torowisko znajduje się na wysokości 18-metrów od lustra wody rzeki Osobłogi.

Dworzec kolejowy

Wybudowany w 1876 roku dworzec kolejowy znajduje się w zachodniej części wsi. To miejsce, z którego warto rozpocząć zwiedzanie naszej miejscowości. W bezpo-średnim sąsiedztwie dworca można zobaczyć wieżę ci-śnień (1905 r.), obrotnicę parowozów (1898 r.) oraz starą lokomotywownię (1905 r.). W pomieszczeniach dworca znajduje się wystawa eksponatów kolejowych. Można tam zobaczyć także makiety pociągów.

Szwedzki słup

Powstanie tej kolumny granicznej datuje się na rok 1633. Szwedzki Słup ma wysokość 4,5 metra. Znajduje się na granicy trzech okolicznych miejscowości, w najwyższym punkcie okolicy. Legenda głosi, że wybudował go pewien majętny ziemianin w podzięce za uratowanie życia w czasie najazdu wojsk szwedzkich na okolice Głogówka.

Rzeka osobłoga

Dolina rzeki Osobłogi to urokliwe miejsce Racławic śląskich. Rzeka ma swój początek w Republice Czeskiej. Naszą miejscowość opływa od południa. W okolicy mostu kolejowego, w 1904 roku wybudowano kaskadę wodną i zorganizowano tam miejsce wypoczynku.

Sanktuarium Matki Boskiej Buszczeckiej

Obraz Matki Boskiej Buszczeckiej

Obraz w 1945 roku został przywieziony przez ludność polską przybytą do Racławic Śląskich. Wcześniej znajdował się w parafii Buszcze (obecnie Ukraina). Przed obrazem modlił się sam Jan III Sobieski – król Polski.

Obraz Matki Boskiej Racławickiej

Data namalowania obrazu jest nieznana. Jak głoszą kroniki „obraz Motki Bożej Pocieszenia znajduje się w kościele parafialnym od niepamiętnych czasów’: Obecnie nazywany obrazem Matki Boskiej Racławiddej. Znajduje się przy ołtarzu głównym naszego kościoła.

Witraże

W racławickim kościele znajduje się kilka witraży. Na szczególną uwagę zasługują dwa najnowsze. Nawiązują one do historii przywiezienia obrazu Matki Boskiej Buszczeckiej. Przypominają okresowych korzeniach miejscowej ludności.

Miejsca pamięci

Marsze śmierci

Na dziedzińcu miejscowej szkoły w 2019 została ustawiona tablica pamiątkowa poświęcona więźniom niemieckiego nazistowskiego obozu śmierci Auschwitz-Birkenau, zamęczonym i zamordowanym w styczniu 1945 roku podczas Marszów Śmierci na terenie Racławic Śląskich.